Practice Set 2023 TOEIC Test 1 (Reading Part 6) Flashcards


Set Details Share
created 7 weeks ago by vivienneismee_
6 views
TEST: https://study4.com/tests/4590/practice/?part=9778 ANSWER: https://zim.vn/ets-2023-test-1-part-6
updated 5 weeks ago by vivienneismee_
show moreless
Page to share:
Embed this setcancel
COPY
code changes based on your size selection
Size:
X
Show:

1

địa hạt (khu vực địa lý của một quốc gia được sử dụng cho mục đích hành chính)

county (n)

2

tiệm cắt tóc

barbershop (n)

3

the process of replacing something with something else

replacement (n)

4

giao thông trong thành phố

city transport (n)

5

a device that produces heat

heater (n)

6

the state of being convenient

convenience (n)

7

to collect something, usually after much work or with difficulty

garner (v)

8

khắc phục sự cố

troubleshoot

9

in order to achieve this aim

to that end

10

an amount of money paid

payment (n)

11

the process of sending people bills asking them to pay money owed

billing (n)

12

phương thức vào một nơi nào

access (n)

13

quản lý tài khoàn (mxh) or quản lý bộ phận kế toán

account management

14

sự tăng lên/ giảm xuống của cái gì (giá cả,...)

N (price,...) + increase/ decrease (N)

15

vật dụng tái chế

recycled materials

16

loại thẻ được làm bằng chất liệu tốt

durable cards

17

phương tiện công cộng (bus,...)

public transportation

18

chuyến bay

flight (n)

19

bữa ăn

meal (n)

20

a small plastic card that can be used as a method of payment, the money being taken from you at a later time

credit card (n)

21

the job or series of jobs that you do during your working life

career (n)

22

the instructions that control what a computer does; computer programs

software (n)

23

an answer or reaction

response (n)

24

hướng đi

route (n)

25

giá trị (tiền bạc, tinh thần)

value (n)

26

a building and the surrounding area where buses or trains stop for people to get on or off

station (n)

27

thẻ quá cảnh hoặc thẻ du lịch

transit card (n)

28

hành khách

passenger (n)

29

giờ khởi hành/ giờ đến

arrivial or departure time(s) (n)

30

a person who travels along on a horse or bicycle

rider (n)

31

rác thải, xả trên đường

litter (n) / rubbish (n)

32

an official document or ticket showing that you have the right to go somewhere or use a particular form of transport

pass (n)

33

single ticket is a ticket for one person

single-ride ticket

34

a railway system in which electric trains travel through tunnels

subway (n)

35

thông tin chi tiết

detailed information

36

sự xem trực tiếp

streaming (n)

37

số điện thoại hỗ trợ

support number (n)

38

problem

issue (n)

39

vấn đề về Internet

Internet issue

40

thông báo lỗi

error message

41

thẻ quá cảnh hoặc thẻ du lịch

transit pass

42

vé giấy in ra

paper ticket

43

việc mua bán và sử dụng

the sale and use

44

cửa hàng bán lẻ

retail store

45

phụ kiện

accessory (n)

46

sự thiết lập hệ thống

system setup

47

trang chủ

home page

48

trang web

website (n)

49

tính năng

feature (n)

50

a customer who is highly regarded and appreciated for their loyalty, patronage, and positive impact on the company's success

valued customer

51

dịch vụ cho khách hàng

customer services

52

doanh nghiệp

enterprise (n)

53

a worker trained with special skills, especially in science or engineering

technician (n)

54

a particular form of something that is slightly different from other forms of the same thing

version (n)

55

something that a copy can be based on because it is an extremely good example of its type

model (n)

56

tiêu chí

criteria for ...

57

the act of choosing someone or something

selection (n)

58

a type, or a group of things having some features that are the same

category (n)

59

cuộc hẹn

appointment (n)

60

the quality of being excellent

excellence (n)

61

mọi độ tuổi

N + of all ages

Ex: people of all ages (người ở mọi độ tuổi)

62

danh tiếng

reputation (n)

63

thợ cắt và tạo mẫu tóc

hairdresser (n)

64

liên minh

coalition (n)

65

the state of being cheap enough for people to be able to buy

affordability (n)

66

the combination of all the qualities that are connected with trained and skilled people

professionalism (n)

67

địa điểm diễn ra hoạt động mua bán trao đổi

exchange area (n)

68

nhân viên

staff member = staff person (n)

69

thu ngân

cashier (n)

70

kệ sách

shelf - shelves (n)

71

khí ga (sử dụng trong nấu ăn và sưởi ấm)

propane (n)

72

giảm hoặc làm giảm về mặt số lượng giá trị, khiến cho thứ đó ít thành công hơn

tank (v)

Ex: The state was expecting an increase in tax revenues, but that was before the economy tanked.

Ex: People need real answers from the investment firms that tanked the economy.

73

hồ chứa nước, gas

xe tăng

tank (n)

74

sự công nhận, đánh giá từ bên thứ ba đối với tổ chức của mình

accreditation /əˌkred.əˈteɪ.ʃən/ (n)

Ex: The college was given full accreditation in 1965.

75

thiết bị

device (n) /dɪˈvaɪs/

76

chỗ nhóm lửa

fireplace (n)

77

máy sưởi

heater (n)

78

vỉ nướng

grill (n)

79

lò nướng

stove (n)

80

người thành lập tổ chức

founder (n)

81

người sở hữu, người chủ (tổ chức, đồ vật,...)

owner (n)

82

sức hút

mặt dây chuyền, vòng tay,...

charm (n)

83

thợ cắt tóc

barber (n)

84

phong cách

kiểu cách

style (n)

85

kiểu tóc ngắn

haircut (n)

86

cuộc thi

competition (n) = contest (n)

87

địa phương

local (a)

88

less hot or tired

refreshed

89

able to be reached or easily obtained

accessible (a)

90

không còn được hoạt động, sản xuất nữa (sản phẩm)

discontinued (a)

91

to become bigger or to make something bigger

enlarge (v)

92

ít hơn, nhiều hơn

less/ more

93

quan trọng, lớn về mức độ

grand (a)

94

ấm (thời tiết)

warm (a)

95

có liên quan

related (a)

96

lỗi thời, cổ điển

old-fashioned (a)

97

rất nhiều (nói về số lượng của những thứ có cùng loại)

multiple (a)

98

đầy đủ

full (a)

99

được đánh dấu rõ ràng

clearly marked (a)

100

an toàn

safe (a)

101

bên trong # bên ngoài

inside # outside

102

trước một khoảng thời điểm, trước khi làm việc gì đó

in advance

Ex: If you're going to come, please let me know in advance.

103

mới nhất, hiện đại nhất

latest (a)

104

not using a lot of fuel, money, etc.

economical (a)

105

done or happening every hour

hourly (a)

106

cuối cùng thì

finally (adv)

107

used to suggest another possibility (đưa ra một khả năng khác)

alternatively (adv)

Ex: We could go to the Indian restaurant, or alternatively, we could try that new Italian place.

108

in addition (to)

as well as

109

not including; but not

except (preposition, liên từ)

Ex: The museum is open daily except Monday(s).

110

hoàn toàn

only

simply (adv)

Ex: You look simply (= really) beautiful in that dress.

Ex: I don't like my job - I simply do it for the money.

111

truyền thống

traditional (a)

112

đặt tên cho...

name (v)

113

kết nối thứ này với thứ kia

connect something to something else

114

theo chỉ dẫn về...

follow the instructions on...

115

mang

carry (n)

116

giúp đỡ ai đó

provide help to...

117

đưa ai, mang cái gì về nhà

take home

118

đồng hành cùng ai đó làm cái gì đó

accompany someone to...

119

trả tiền tại quầy

pay the cashier

120

...

leave something on...

121

mang cái gì đó đi đâu

take sth to somewhere

122

dùng hết cái gì

run out of (v)

123

theo chỉ dẫn

follow the directions

124

bao gồm

include (v)

125

mất kết nối với Internet

disconnect from the Internet

126

mở cửa hàng

open the shop

127

chọn một cách thức để...

choose a way to...

128

giành lấy cái gì

obtain (v)

129

to keep or continue to have something

retain (v)

130

to be extremely good at something

excel in

131

phục vụ cho cộng đồng

serve our community

132

tự hào vì là...

TOBE + proud to be

133

to make something known or tell people about something officially

announce (v)

134

thành thạo việc gì

master (v)

135

tìm kiếm cái gì

seek = find = search for (v)

136

làm đầy lại

refill (v)

137

ở tại địa điểm nào đó

định vị được cái gì đó

locate (v)

138

quá thời hạn

... days/ weeks/ months past due

139

buy

purchase (v)

140

làm lợi, giúp đỡ ai đó

benefit (v)

141

loại bỏ

eliminate (v)