Bessatsu goishū: Unit 1 Japanese Flashcards


Set Details Share
created 8 months ago by pramsoebhag
5 views
book cover
Bessatsu goishū
Chapter 1
Introducing yourself
Subjects:
japanese
show moreless
Page to share:
Embed this setcancel
COPY
code changes based on your size selection
Size:
X
Show:

1

Amerika-jin

American

2

Enjinia

Engineer

3

Gakusei

Student

4

Sensei/Kyoshi

Teacher

5

Kaishain

Company worker

6

Konsarutanto

Consultant

7

Nihon

Japan

8

Indo

India

9

Igirisu

United Kingdom

10

Osutoraria

Australia

11

Watashi wa .... desu.

I am .....

12

Hajimemashite

How do you do?

13

Dozo yoroshiku

It's nice to meet you.

14

.... kara kimashita.

I'm from ....

15

Kochira koso

I'm the one/me too.

16

..... wa ..... ja arimasen.

...... is not .....

17

Hai/iie

Yes/No

18

(O)shigoto

Job

19

(O)kuni

Country

20

(Go)shusshin

Birthplace/hometown

21

(O)namae

Name

22

(O)sumai/Uchi

Place of residence/Home

23

(O)tsutome/Kaisha

Company

24

(O)shigoto wa?

What is your job?

25

Watashi mo ..... desu.

I'm also ....

26

Ongaku

Music

27

Eiga

Movie

28

Karaoke

Karaoke

29

Autodoa

The outdoors

30

Ryoko

Travel

31

Sakka

Soccer/Football

32

(O)sushi

Sushi

33

Biru

Beer

34

Itaria ryori

Italian food

35

amari

not very much, not really

36

demo

but

37

So desu ka.

I see.

38

Otosan/chichi

Father

39

Okasan/haha

Mother

40

Onisan/ani

Older brother

41

Onesan/ane

Older sister

42

Ototosan/ototo

Little brother

43

Imotosan/imoto

Little sister

44

Goshujin/otto

Husband

45

Okusan/tsuma

Wife

46

Musumesan/musume

Daughter

47

Musukosan/musuko

Son