RESPIRATION & DIGESTIVE PHYSIOLOGY Flashcards


Set Details Share
created 1 year ago by Honeybun_98
2 views
show moreless
Page to share:
Embed this setcancel
COPY
code changes based on your size selection
Size:
X
Show:

1

呼吸

hū xī

respiration

2

肺泡

fèi pào

pulmonary alveolus

3

通气

tōng qì

ventilation

4

换气

huàn qì

aeration; change air

5

肺容积

fèi róng jī

pulmonary volume

6

生理无效腔

shēng lǐ wú xiào qiāng

physiologic dead space

7

潮气量

cháo qì liàng

tidal volume

8

肺活量

fèi huó liàng

vital capacity (VC)

9

通气-灌注比值

tōng qì-guàn zhù bǐ zhí

ventilation-perfusion ratio

10

氧饱和

yǎng bǎo hé

oxygen saturation

11

消化

xiāo huà

digestion

12

吸收

xī shōu

absorption

13

唾液

tuò yè

saliva

14

胃液

wèi yè

gastric juice

15

肠液

cháng yè

intestinal juice

16

胆汁

dǎn zhī

bile

17

胰夜

yí yè

pancreatic juice

18

胃酸

wèi suān

gastric acid

19

消化酶

xiāo huà méi

digestive enzyme

20

胃蛋白酶

wèi dàn bái méi

pepsin

21

胰蛋白酶

yí dàn bái méi

trypsin

22

胃泌素

wèi mì sù

gastrin

23

淀粉酶

diàn fěn méi

amylase

24

脂肪酶

zhī fáng méi

lipase

25

胆汁盐

dǎn zhī yán

bile salts