Nasjonalisme Flashcards


Set Details Share
created 2 years ago by KPE
99 views
updated 2 years ago by KPE
Subjects:
social studies
show moreless
Page to share:
Embed this setcancel
COPY
code changes based on your size selection
Size:
X
Show:

1

Demokrati

Folkestyre, en styreform der folket velger representanter som utformer lovene og tar viktige politiske beslutninger.

2

Nasjonalisme

Ein politisk ideologi og en følelse av tilhørighet mennesker kan ha .

3

Nasjonalstat

En statsdannelse hvor befolkningen helt eller i det vesentlige utgjør en nasjon, altså en språklig, kulturell og historisk enhet.

4

Sjølvstende/ selvstendighet

Det å være uavhengig og bestemme over seg selv.

5

Nasjonalist

En tilhenger av en etnisk gruppes nasjonale selvstendighetspolitikk.

6

Internasjonalt samarbeid

Når for eksempel Norge og andre land møtes og jobber sammen.

7

Sosial identitet

Å identifisere seg med en viss gruppe ut fra personlighet, normer, verdier, status.

8

Kulturell identitet

Å identifisere seg med ei gruppe som du føler du tilhører fordi de foreksempel deler samme religion, språk, tradisjonar, interessar innan sport....

9

Framandstyre/fremmedstyre

Styre, eller myndighet (i et land) utøvet av en fremmed makt, av et annet land, eller folk fra et annet land/nasjon.

10

Patriot

Fedrelandsvenn, for eksempel brukt om en som kjemper for fedrelandets frihet.