Blad

Helpfulness: 0
Set Details Share
created 9 months ago by Default05
2 views
updated 9 months ago by Default05
show moreless
Page to share:
Embed this setcancel
COPY
code changes based on your size selection
Size:
X
Show:
1

Druesukker

Gjør sånn at planter blir stiv

2

Grønnkorn

Grønnkorn gjør sånn at planter blir grønn

3

Cellulose

En stor kjede som binder seg sammen

4

sollys

det er lyset fra solen

5

rothår

den fester planter til jorden å ta opp vann og løste næringssalter å lagre organiske stoffer

6

oksygen

det er det vi puster inn

7

DNA

Arvestoffet som finnes i alle celler