Den Amerikanske revulosjonen

Helpfulness: 0
Set Details Share
created 10 months ago by Aurora_Fagerthun
4 views
show moreless
Page to share:
Embed this setcancel
COPY
code changes based on your size selection
Size:
X
Show:
1

Revolusjon

Når det skjer noko store endringa i samfunnet på kort tid.

2

Mayflower

Folk fra Storbrittania reiste til Amerika for å få eit betre liv dei ble kalla nybyggjarar.

3

Teselskapet i boston

Protest mot britisk skattlegging av nybyggjarar.

4

Sjuårskrigen

Fra. taper koloniane sine til storb. Etter "sjuårskrigen".

5

Sjølvstende

Uavhengighets ærklering underskrevne koloniane ble til eit land (U.S.A)

6

Koloni

Område som eit land har kontroll over utanfor sine egne landegrenser.

7

Guvenør

Øvste leiar av ein koloni.

8

Toll

Avgift på varer som blir innførte frå andre land.

9

Parlamentet

Storbritannias nasjonalforsamling. Svarar til stortinget hos oss.

10

Grunnlov

Bestemmer korleis eit samfunn skal styrast. Ho slår fast kven som skal styre i landet, kven somhar høysterett, og kva slags rettar folket i landet har.