Keemiliste elementide perioodilisussüsteem Flashcards


Set Details Share
created 7 years ago by meriteier
192 views
updated 7 years ago by meriteier
Subjects:
keemia
show moreless
Page to share:
Embed this setcancel
COPY
code changes based on your size selection
Size:
X
Show:
1

Kes lõi esialgse perioodilisustabeli?

vene keemik Dimitri Mendelejev

2

Mille järgi on elemendid perioodilisustabelis reastatud?

Tuumalaengu

3

Mis on periood?

Horisontaalne (vasakult paremale) rida perioodilisustabelis

4

Mis on rühm?

Vertikaalne (ülevalt alla) rida perioodilisustabelis

5

Mitu elementi on perioodilisustabelis?

118

6

Mida näitab perioodi number?

Elektronkihtide arvu

7

Mida näitab rühma number?

A-rühma elementidel väliskihi elektronide arvu

8

Kuidas muutub aatomiehitus kui liikuda rühmas ülevalt alla?

Kihtide arv suureneb

9

Kuidas muutub aatomiehitus kui liikuda perioodis vasakult paremale?

Väliskihi elektronide arv suureneb

10

Mis on keemiline element?

Kindla tuumalaenguga aatomite liik

11

Mitu elektroni on tavaliselt B-rühma metallidel väliskihis?

2

12

Mitu elektroni mahub maksimaalselt viimasele ehk väliskihile?

8

13

Mitu elektroni mahub esimesele elektronkihile?

2

14

Missuguse elemendi elektronskeemiga on tegemist?

? + 11 I 2) 8) 1)

Na

15

Missugustest aineosakestest koosneb aatomituum?

Prootonitest ja neutronitest

16

Millest koosneb elektronkate?

Elektronidest

17

Missugune laeng on elektronil?

-1

18

Missugune laeng on prootonil?

+1

19

Missugune laeng on neutronil?

0 ehk neutraalne

20

Kust saab perioodilisustabelist vaadata prootonite arvu?

Järjekorranumbrilt

21

Kust saab vaadata elektronkihtide arvu?

Külje pealt ehk perioodi numbrilt

22

Mitu prootonit on süsiniku aatomi tuumas?

6

23

Mitu elektroni on Fe aatomituuma ümber tiirlemas?

26

24

Mitu elektronkihti on Rb-l?

5

25

Kui suur on joodi tuumalaeng?

53

26

Mis elemendiga on tegemist? Sellel on kolm elektronkihti ja välimises kihis on neli elektroni.

Si

27

Mis elemendiga on tegemist?

Tuumalaeng on +10

Ne

28

Tegemist on kuldkollase metalliga, mille aatomi tuumas on 79 prootonit. Mis on selle elemendi tähis?

Au

29

Mitu neutronit on lämmastiku aatomi tuumas?

7 (14-7)

30

Mille arvu näitab aatommass?

Prootonite ja neutronite arvu kokku