Keemiline side

Helpfulness: 0
Set Details Share
created 4 years ago by meriteier
132 views
show moreless
Page to share:
Embed this setcancel
COPY
code changes based on your size selection
Size:
X
Show:
1

Miks tekib keemiline side?

Aatomid tahavad minna stabiilsemasse (väiksema energiaga) olekusse

2

Mis on elektronoktett?

Olukord, kus väliskihis on 8 elektroni

3

Milliste aatomite vahel tekib kovalentne side?

Mittemetalli aatomite vahel

4

Kuidas tekib kovalentne side?

Ühise elektronpaari abil

5

Mitu paardumata ehk üksikut elektroni on hapniku aatomil?

Kaks

6

Mitu kovalentset sidet saab moodustada lämmastiku aatom?

Kolm (sest tal on väliskihis kolm üksikut elektroni)

7

Missuguste aatomite vahel tekib polaarne kovalentne side?

Erinevate mittemetallide vahel

8

Mida tähendab elektronegatiivsus?

Aatomi võimet tõmmata keemilises sidemes ühist elektroni enda poole

9

Missugune on kõige elektronegatiivsem ja kõige mittemetallilisem element perioodilisustabelis?

F

10

Missugune on kõige metallilisem element perioodilisustabelis?

Cs

11

Mis muutub, kui liikuda perioodilisustabelis rühmast ülevalt alla?

Elektronkihtide arv suureneb, aatomiraadius suureneb ja metallilisus kasvab, sest elektrone on kergem loovutada

12

Mis muutub, kui liikuda perioodilisustabelis vasakult paremale?

Tuumalaeng kasvab, aatomiraadius väheneb ja mittemetallilisus suureneb

13
card image

Missuguse keemilise sideme teket on joonisel kujutatud?

Vesiniksideme

14

Millistes ainetes saavad tekkida vesiniksidemed?

Nendes ainetes, kus H on seotud elektronegatiivsema aatomiga (nt O, N, F)

15

Kuidas muudavad molekulidevahelised vesiniksidemed ainete omadusi?

Tõstavad sulamis- ja keemistemperatuuri ning suurendavad lahustumist vees

16

Kas tegemist on molekulide või aatomitega?

Cl2, H2O, NH3, O3, C6H12O6

Molekulidega

17

Kuidas tekib iooniline side?

Toimub elektronide üleminek (metallid annavad väliskihi elektronid ära, mittemetallid liidavad elektrone)

18

Missuguste aatomite vahel tekib iooniline side?

Metalli ja mittemetalli vahel

19

Missuguse võrega on ioonilise sidemega ained?

Ioonvõrega

20

Missugused omadused on ioonilistel ainetel?

Enamasti kõvad, kõrge sulamis- ja keemistemperatuuriga, lahustuvad vees ning juhivad vesilahuses või sulas olekus elektrit

21

Kas tegemist on molekulaarsete või mittemolekulaarsete ainetega?

C, B, Si

Mittemolekulaarsetega (koosnevad aatomitest)

22

Missugused jõud esinevad molekulaarsetes ainetes?

Molekulidevahelised nõrgad jõud ehk van der Waalsi jõud

23

Missugused omadused on molekulvõrega ainetel?

Pehmed, madala sulamis- ja keemistemperatuuriga

24

Missugune võre esineb järgmistes ainetes?

C (teemant), Si, SiO2 (erand)

Aatomvõre

25

Missugune keemiline side esineb metallides?

Metalliline side

26

Missugune võre on metallides?

Metallivõre

27

Millest koosneb metallivõre?

Metalli aatomitest, mille vahel liiguvad väliskihi elektronid

28

Missugused on metallidele iseloomulikud omadused, mis on põhjustatud metallilisest sidemest?

Hea elektri- ja soojusjuhtivus, plastilisus ehk hea töödeldavus, metalne läige

29

Missugune side esineb I2-s?

mittepolaarne kovalentne side

30

Missugune võre esineb I2-s?

Molekulvõre

31

Kumma aatomi raadius on suurem?

K ja Rb

Rb, sest üks kiht on rohkem

32

Kumma aatomi raadius on väiksem?

P ja S

S, sest tuumalaeng on suurem

33

Kumb on mittemetallilisem?

S ja N

N, sest kihte on vähem, raadius väiksem ja tuum jõuab tugevamini elektrone enda poole tõmmata

34

Kumb on metallilisem?

Na ja Mg

Na, sest tuumalaeng on väiksem ja seega saab elektrone kergemini loovutada

35

Missuguse keemiline side katkeb, kui jämedat söögisoola (NaCl) uhmris peenestada?

Iooniline side

36

Missugune keemiline side esineb järgmises aines?

Ag

Metalliline