Käänded ja küsimused

Helpfulness: 0
Set Details Share
created 6 years ago by marehallop
198 views
Vii käände nimetuse juurde õiged küsimused
updated 6 years ago by marehallop
show moreless
Page to share:
Embed this setcancel
COPY
code changes based on your size selection
Size:
X
Show:
1

nimetav

kes?, mis?

2

omastav

kelle?, mille?

3

osastav

keda?, mida?

4

sisseütlev

kellesse?, millesse?, kuhu?

5

seesütlev

kelles?, milles?, kus?

6

seestütlev

kellest?, millest?, kust?

7

alaleütlev

kellele?, millele?, kuhu?

8

alalütlev

kellel?, millel?, kus?

9

alaltütlev

kellelt?, millelt?, kust?

10

saav

kelleks?, milleks?

11

rajav

kelleni?, milleni?

12

olev

kellena?, millena?

13

ilmaütlev

kelleta?, milleta?

14

kaasaütlev

kellega?, millega?