truncus sympathicus

Helpfulness: 0
Set Details Share
created 8 years ago by zuzosek
40 views
Czech language
updated 8 years ago by zuzosek
Grade levels:
College: First year
Subjects:
anatomy
show moreless
Page to share:
Embed this setcancel
COPY
code changes based on your size selection
Size:
X
Show:
1

ganglion cervicale superius - poloha

C2-C4
na m. longus capitis
zavzato do fascia colli profunda
před - a. carotis interna

2

ganglion cervicale superius - větve

rr. communicantes grisei

nervus caroticus internus

nervus caroticus externus

rami laryngopharyngei

nervus cardiacus cervicalis superior

ramus interganglionaris

3

ganglion cervicale medium - poloha

C5
v místě křížení s a. thyroidea inferior

4

ganglion cervicale medium - větve

rami communicantes grisei,

nervus caroticus communis

spoky do plexus thyroideus inferior

nervus cardiacus cervicalis medius

rami interganglionares

5

ganglion stellatum - poloha

C7
za a- subclavia dorzálně od odstupu a. vertebralis
(rami interganglionares rozděleny na ventrální a dorsální část - ventrální tvoří kličku kolem a. subclavia = ANSA SUBCLAVIA)

6

ganglion stellatum - větve

rami communicantes albi

rami communicantes grisei

plexus subclavius - sympatická inervace HK

nervus vertebralis + plexus basilaris

nervus cardiacus cervicalis inferior

rami interganglionares

7

ganglia thoracica - poloha

mediální okraj páteře
poslední na boční stěnu obratlů a jejich rami interganglionares opouští hrudník štěrbinou mezi crus dextrum a crus sinistrum bránice
kaudálněji od interkostálního nervu

8

ganglia thoracica - větve

rami communicantes albi et grisei

rami vasculares (k aa. intercostales, část do plexus aorticus)

nervi cardiaci thoracici

nervi thoracici pulmonales

nervi splanchnici (major - plexus coeliacus -
pravý nervi za vci, levý za ledvinou; minor - plexus coeliacus, plexus renalis - lat. od předchozího; imus - plexus renalis)

rami interganglionares

9

ganglia lumbalia - poloha

mediálně od m. psoas major, kryta aortou a vci

10

ganglia lumbalia - větve

rami communicantes albi et grisei (albi ne v posledních)

rami vasculares (aa. lumbales)

nervi splanchnici lumbales (do plexus aorticus, dolní i do plexus hypogastricus superior)

rami interganglionares

mohou být vytvořeny i spojky

11

ganglia sacralia a ganglion impar - poloha

na os sacrum, mediálně od foramina sacralia pelvina

12

ganglia sacralia a ganglion impar - větve

rami communicantes grisei - sympatická inervace DK

rami vasculares (a. iliaca interna)

rami viscerales - spojení s plexus hypogastricus - k pánevním orgánům