Unit 5 War Flashcards


Set Details Share
created 1 year ago by rubendebaerdemaeker
17 views
show moreless
Page to share:
Embed this setcancel
COPY
code changes based on your size selection
Size:
X
Show:

1

air force

luchtmacht

2

infantry

infanterie, voetvolk

3

corps

korps

4

regiment

regiment

5

private

soldaat

6

ally

bondgenoot

7

battle

veldslag

8

go over the top

uit de loopgraven komen

9

shell

granaat

10

shell

granaten afvuren

11

shell-hole

bomkrater

12

offensive

aanval

13

salient

saillant, uitstulping

14

highground

hoger gelegen stuk land

15

sandbag

zandzakje

16

line

front, linie

17

hold the line

de linie verdedigen

18

dugout

bunker, overdekte loopgraaf

19

gas attack

gasaanval

20

shelter

schuilplaats, schuilen

21

surround

omsingelen

22

march

marcheren

23

sentry

wachtpost

24

sniper

scherpschutter

25

whizzbang

mortiergranaat

26

casualty

slachtoffer

27

comrade

kameraad

28

coprse

lijk

29

gangrene

gangreen, koudvuur

30

trench foot

loopgraafvoet

31

shell-shock

posttraumatische stressstoornis

32

wound

wonde, verwonden

33

wounded

gewond(e)

34

cemetery

kerkhof

35

commemmoration

herdenking

36

headstone

grafsteen

37

inscription

opschrift

38

historian

historicus

39

poppy

klaproos

40

remembrance

het herinneren en herdenken

41

verse

versregel

42

stanza

strofe

43

poem

gedicht

44

poet

dichter

45

refrain

refrein

46

rhyme scheme

rijmschema

47

motif

motief

48

theme

thema

49

figure of speech

stijlfiguur

50

presumably

wellicht

51

indifferent

onverschillig

52

respite

respijt, rust

53

hardship

moeilijke omstandigheid

54

grievance

grief, ergernis

55

mutiny

muiterij, muiten

56

desert

deserteren

57

desertion

desertie

58

be exempt from

vrijgesteld zijn van

59

shortage

tekort

60

manual labour

handenarbeid

61

disdainful of

neerbuigend tegenover

62

dog-tired

hondsmoe

63

weariness

vermoeidheid

64

debris

puin

65

handicraft

handwerk

66

memento

aandenken

67

naval

marien

68

ration

rantsoen, rantsoeneren