Ecology Flashcards


Set Details Share
created 12 days ago by NicolasPlodzik
4 views
updated 10 days ago by NicolasPlodzik
show moreless
Page to share:
Embed this setcancel
COPY
code changes based on your size selection
Size:
X
Show:
1

Refers

Odnosi się

2

Long - term

Długoterminowe

3

Shifts

Zmiany

4

Patterns

Wzorce

5

Such

Takie

6

Variations

Wariacje

7

Through

Przez

8

Solar cycle

Cykl słoneczny

9

Human

Człowiek

10

Primarily

Głównie

11

Due

Przez

12

Burning

Spalanie

13

Caused

Spowodowany

14

Fossil fuels

Paliwa kopalne

15

Emission

Wydzielanie

16

Gases

Gazy

17

Common

Zwyczajny

18

Carbon dioxide

CO2 - Dwutlenek węgla

19

Methane

Metan

20

Nitrous

Azotowy

21

Acid

Kwas

22

Vapour

Para

23

Impact

Wpływ

24

Affect

Wpłynąć

25

Ability

Zdolność

26

Housing

Mieszkania

27

Safety

Bezpieczeństwo

28

Vulnerable

Wrażliwy

29

Nations

Narody

30

Developing

Rozwijające się `

31

Sea level

Poiom morza

32

Advanced

Zaawansowane

33

Whole

Całe

34

Relocate

Przenieść się

35

Protracted

Dłuższe

36

Droughts

Susze

37

Risk

Ryzyko

38

Famine

Głód

39

Refugees

Uchodźcy

40

Expected

Spodziewany

41

Detrimental

Szkodliwy

42

Even

Jeszcze

43

Higher

Wyżej

44

Intensity

Intensywność

45

Hurricanes

Huragany

46

Precipitation

Opady

47

Extinct

Wymarły

48

Melting

Topnienie

49

Advantages

Zalety

50

Radiation

Radiacja

51

Surface

Powierzchnia

52

Similar

Podobne

53

Threat

Zagrożenie

54

Facing

W obliczu

55

Humanity

Ludzkość

56

Safe

Bezpieczny

57

Risks

Ryzyka

58

Harmed

Skrzywdzony

59

Worst

Najgorsze

60

Crisis

Kryzys

61

Contribute

Przyczynić się

62

Least

Najmniej

63

Able

Zdolny

64

Themselves

Oni sami

65

Against

Przeciw

66

Ethnic

Etniczne

67

Minorities

Mniejszości

68

Underlying

Zasadniczy

69

Displacement

Przemieszczenie

70

Industry

Przemysł

71

Consumes

Konsumuje

72

Environmentally friendly

Przyjazny dla środowiska

73

Inflated

Nadmuchany

74

Environment

Środowisko

75

Hybrid

Hybryd

76

Carbon footprint

Ślad węglowy

77

Foreign

Zagraniczny

78

Pollution

Zanieczyszczenie

79

Luggage

Bagaż

80

Fuel

Paliwo

81

Groceries

Zakupy

82

Idling

Na biegu jałowym

83

Traffic jam

Korek

84

Commuting

Dojazdy

85

Carpooling

Wspólne przejazdy