CALUA

Helpfulness: 0
Set Details Share
created 8 years ago by number08
103 views
Foclóir
Subjects:
gaeilge
show moreless
Page to share:
Embed this setcancel
COPY
code changes based on your size selection
Size:
X
Show:
1

Míol mór

Whale

2

níos troime

heavier

3

ag gluaiseacht

moving

4

An Mhuir Artach

the Arctic Ocean

5

an-domhain

very deep

6

chomh dubh le pic

as black as pitch

7

timpeall orthu

around them

8

ochtapas

octopus

9

stróic siad

they tore

10

as a chéile

apart

11

béile

meal

12

búir

a roar

13

ag bogadh

moving

14

ag luascadh

swinging

15

ar na tonnta

on the waves

16

leac oighir

ice

17

mórthimpeall orthu

all around them

18

a chéad turas

his first trip

19

cnap

lump

20

lao

calf

21

an harpún

the harpoon

22

an phléasc

the explosion

23

a chuid fola

his blood

24

Scread sí

she screamed

25

scanradh

fear

26

Bhí orthu

they had to

27

scáth na loinge

the shadow of the ship

28

sceon

terror

29

theith sé

he fled

30

clúdach

cover

31

rónta

seals

32

róghnóthach

too busy

33

i gcruachás

in trouble

34

Thriail sé

He tried

35

níos doimhne

deeper

36

chas sé

he turned

37

buille

bang

38

scamhóga

lungs

39

lochán

lake

40

sábháilte

safe

41

geoin

a cry

42

coileán

pup

43

ceo

fog