GININTUANG PANAHON NG ATHENS Flashcards


Set Details Share
created 11 days ago by dreexli
2 views
show moreless
Page to share:
Embed this setcancel
COPY
code changes based on your size selection
Size:
X
Show:
1

Hari ng mga diyos na nagtangan ng kapangyarihan ng kidlat

Zeus

2

Marmol na templo sa Acropolis sa Athens

Parthenon

3

Ano ang tatlong uri ng kolum nang arkitekturang Greek?

Doric, Iconic, Corinthian

4

Diyos ng pag-ibig at kagandahan

Aphrodite

5

Para kanino itinayo ang Parthenon

Athena

6

Asawa ni Zeus at dyosa ng pagpapakasal at pag-aasawa

Hera

7

Nagtayo ng Parthenon

Ictinus at Calicrates

8

Diyos ng digmaan

Ares

9

Uri ng kolum na may payak na disenyo na tutok na bahagi at walang base

Doric

10

Diyos ng musika, sining, at makatwirang pag-iisip

Apollo

11

Paligsahan ng pinaghalong boxing at wrestling

Pankration

12

Diyosa ng agrikultura at pagkamayabang

Demeter

13

Paligsahan ng mga atleta sa limang laro; jumping, javelin, sprint, discus at wrestling

Pentathlon

14

Uri ng kolum na may spiral o scroll shape na capital

Iconic

15

Diyosa ng karunungan at patrona ng Athens

Athena

16

Diyos ng alak at pagpapasya

Dionysus

17

Foot race suot ang buong baluti

Hoplitodromos

18

Ang pinakadakilang Greek na iskultor

Phidias

19

Diyos ng karagatan

Poseidon

20

Uri ng kolum na may disenyong dahon sa capital at madisenyong base

Corinthian

21

Diyos ng underworld

Hades

22

Ang dalawang kultura sa Greece

Ang Hellenic at Hellenistic

23

Tinaguriang dalawa sa pinakadakilang epiko ng Greece

Iliad at Odyssey

24

Pinakadakilan Greek na mangagamot

Hippocrates

25

Ang nagpakilala ng socratic method bilang pagkamit ng kaalaman

Socrates

26

Ama ng Medisina

Hippocrates

27

Kanino nagmula ang epikong Iliad at Odyssey

Homer

28

Magaaral ni Plato at itinuturo nya ang tungkol sa golden mean

Aristotle

29

Mag-aaral ni Socrates

Plato

30

Nagpasikat ng doktrina ng mga numero kung saan sinasabi niya na ang bilang na tatlo, lima at pito ay maswerteng numero

Pythagoras

31

Kauna-unahang siyentipikong historyador sapagkat tinanggi nyang may bahaging ginampanan ang mga diyos sa pagbuo ng kasaysayan

Thucydides

32

Anak ni Philip at pinsan ni Haring Phyruss

Alexander the Great

33

Ama ng Kasaysayan

Herodotus

34

Kambal na nagtatag ng Rome

Romulus at Remus

35

Hari ng Macedonia

King Philip

36

Saan itinatag nina Romulus at Remus ang Rome?

Tiber River

37

Malabnaw ang kulay ng damit

Plebeian

38

Sino ang nagsagip at nagalaga sa kambal na sina Romulus at Remus?

Babaing lobo

39

Mga karaniwang tao na binubuo nang mga magsasaka, mangangalakal at mga banyaga

Plebeian

40

Isang bukas na arena na may upuan para sa 50,000 katao

Coliseum

41

Daanang tubig

Aqueduct

42

Kulay puting damit hanggang tuhod at pula ang sapatos

Patrician

43

nagtatag ng republika ng rome

Lucius Junius Brutus

44

Isang simbahang katoliko

Panteon

45

May kapangyarihang tulad ng hari

Konsul

46

Huling haring Etruscan

Tarquinius Superbus

47

Saan at kailan naganap ang unang sagupaan ng Rome at Greece?

Heraclea, Italy noong 280 BCE

48

Saan at kailan nagapi si Haring Pyrrhus?

Sa Beneventum, Italy noong 275 BCE

49

Kailan nagsimulang lumaganap ang kapangyarihan ng Rome?

matapos ang sunod sunod na digmaan noong 490 BCE

50

Kauna-unahang batas na nagsusulat sa Rome at naging ugat ng batas sa Roman

12 Tables

51

Bakit tinawag na Pyrric Victory ang pagkapanalo ng Greece laban sa mga Romano?

Sapagkat marami sa mga tauhan ni Haring Pyrrus ang nalipol

52

Sino ang tumulong sa Greece upang maipanalo nito ang digmaan laban sa Rome?

Si Alexander the Great, pinsan ni haring Pyrrhus ng Espirus

53

Saan makapangyarihan ang hukbong Carthage?

Hukbong pandagat

54

Sino ang nanalo noong Unang Digmaang Punic?

Carthage

55

Sino ang nagtanim sa isipan ng mga Roman na nararapat na wasakin at sunugin ang Carthage?

Marcus Porcius Cato

56

Ano ang pinakamabigat na kaaway ng Rome?

Ang mga Carthagenian

57

Ano ang nagtatag sa Carthage?

Phoenician

58

Ano ang naging kinahinatnan ng Ikalawang Digmaang Punic?

Pangkapayapaang kasunduan

59

Magkapatid na nagpahayag at nais ng pagbabago? Ang pagkakapantay ng mahihirap sa mayayaman

Tiberius at Gaius Gracchus

60

Sino-sino ang mga kasapi sa first Triumvrate?

Julius Causa, Pompey, at Marcus Crassus

61

Dahilan ng pagkamatay ni Gaius Gracchus?

Siya ay nagpatiwakal