Giáo lý Khối 3 (nối câu)

Helpfulness: 0
Set Details Share
created 5 weeks ago by peterthuytnv
2 views
show moreless
Page to share:
Embed this setcancel
COPY
code changes based on your size selection
Size:
X
Show:
1

1. Ngày sa bát được phép làm điều lành hay điều dữ

c. cứu mạng người hay giết đi

2

2. Chúa nói: Anh giơ tay ra

d. người ấy giơ tay ra và tay liền trở lại bình thường

3

3. Thượng tế đã nộp Chúa

b. cho quan tổng trấn Phi-la-tô

4

4. Bị các thượng tế xúi dục, dân đã xin tha cho Baraba

a. và buộc quan phải đóng đinh Chúa

5

5. Anh em hãy nhận lấy...

f. Thánh Thần

6

6. Thầy sẽ không để anh em...

h. mồ côi

7

7. Có người thuộc nhóm Pha-ri-sêu mời Chúa Giê-su dùng bữa với mình

i. Chúa Giê-su đến nhà người Pha-ri-sêu ấy và vào bàn ăn

8

8. Bỗng một người phụ nữ vốn là

e. người tội lỗi trong thành

9

9. Biết được Người đang dùng bữa tại nhà ông Pha-ri-sêu

g. liền đem theo một bình bạch ngọc đựng dầu thơm

10

10. Một chủ nợ kia có 2 con nợ:

k. một người nợ năm trăm quan tiền, một người năm chục

11

11. Vậy trong hai người đó

l. ai mến chủ nợ hơn ?

12

12. Vì họ không có gì để trả

j. nên chủ nợ đã thương tình tha cho cả hai

13

13. Chúa Giê-su đến từ

p. Na-da-rét, miền Ga-li-lê

14

14. Chúa Giê-su rửa tội ở

m. sông Gio-đan

15

15. Trong tiệc Ca-na, Mẹ Maria nói với Chúa Giê-su

o. họ hết rượu rồi

16

16. Đức Mẹ nói với gia nhân

q. Ngài bảo gì các anh cứ làm theo

17

17. Chúa Giê-su đứng lại, cho gọi người mù đến

r. và chữa lành cho anh em

18

18. Lạy ông Giê-su, con vua Đa-vít

n. Xin dủ lòng thương tôi