organiczna

Helpfulness: 0
Set Details Share
created 6 weeks ago by MagdaA
6 views
wstęp
Subjects:
chemistry
show moreless
Page to share:
Embed this setcancel
COPY
code changes based on your size selection
Size:
X
Show:
1

fulereny

wykorzystywane w medycynie m.in. do projektowania leków dla chorych na AIDS lub nowotwory.

2

grafit

można znaleźć go w elektrodach, prętach reaktorów jądrowych.

3

diament

do produkcji narzędzi tnących oraz sprzętów elektronicznych.

4

wzór strukturalny

uwzględnia rodzaj i liczbę atomów wchodzących w skład cząsteczki związku chemicznego oraz utworzone w cząsteczce wiązania.

5

wzór półstrukturalny

przedstawia on rodzaj i liczbę atomów wchodzących w skład cząsteczki oraz wiązania węgiel - węgiel, wzór ten zawiera grupy atomów.

6

wzór grupowy

uwzględnia on rodzaj i liczbę atomów wchodzących w skład cząsteczki związku chemicznego, ale pomija się w nim wiązania, wzór grupowy przedstawia tylko grupy atomów.

7

wzór sumaryczny

podaje on tylko rodzaj i liczbę atomów wchodzących w skład cząsteczki związku chemicznego, na jego podstawie nie można jednoznacznie określić budowy związku organicznego.

8

wzór szkieletowy

przedstawia szkielet cząsteczki, czyli układ wiązań węgiel - węgiel, a pomija atomy węgla i wodoru występujące w szkielecie.

9

węglowodory

związki zbudowane z atomów węgla i wodoru.