Superstitions Flashcards


Set Details Share
created 2 years ago by helim
8 views
Kullamaa, unit 12
updated 2 years ago by helim
Subjects:
english
show moreless
Page to share:
Embed this setcancel
COPY
code changes based on your size selection
Size:
X
Show:

1

superstition (n)

ebausk

2

superstitious (adj)

ebausklik

3

horseshoe

hobuseraud

4

mirror

peegel

5

clover (klõuver)

ristikhein

6

a bad omen (õumen)

halb enne, ettetähendus

7

interpret (intööbrit)

tõlgendama, lahti seletama

8

separate (adj, seprõt)

eraldi, lahus

9

medieval (medii:võl)

keskaegne

10

faith

usk

11

crucify (v, kruusifai)

risti lööma

12

supposedly ( adv, sõppõusidli)

väidetavasti

13

noose (nuus)

silmus

14

traitor (treitor)

reetur, äraandja

15

explanation

selgitus

16

pillar

sammas

17

loop

(heegeldamises) aas

18

companion

kaaslane

19

human

inimene

20

admire

imetlema

21

suitor (sjuutor)

kosilane

22

doom (duum)

hukatus

23

reflect

peegeldama

24

most likely

kõige tõenäolisemalt