Kemiteknik 1 värmeväxlare

Helpfulness: 0
Set Details Share
created 13 days ago by Nicolas_Martinet
1 view
updated 13 days ago by Nicolas_Martinet
show moreless
Page to share:
Embed this setcancel
COPY
code changes based on your size selection
Size:
X
Show:
1

Indirekt värmeväxlare

...

2

Tubvärmeväxlare fördellar

Tåll höga tryck och temperaturer kan användas för alla olika kompinationer av gas , vätska ,

Använder skärmplåtar för att leda mediet en längre väg och skapa bättre värmeöverföring

3

Tuvärmeväxlare nackdelar ?

svåra att rengöra och stora att installera

4

Platvärmeväxlare fördellar

ekonomisk fördelaktig

problemfri underhåll

högre värkningsgrad

lätt att reglera med plator för att öka värmeöverföringen.

De är effektiv då mycket hög turbulens vid relativ låg hastighet på vätskan uppkommer och kombinerat med motsatt riktade flöden ger det en mycket hög värmeöverföring.

lättare att installera

De är kompakta då mindre värmeöverföringsyta behövs på grund av plattornas höga termisk effektivitet.

5

PLatvärmeväxlare nackdellar ?

platvärmeväxlare är ändas lämpliga för vätske vätske värmeväxlare. Begränsat av maximal temperatur som kan avändas .

6

Platvärmeväxlare funktion

platorna skappar turbulens flöde som skappar effektiv värmeöverföring.

Platvärmeväxlare har metalplattor som har in och utloppshåll med en gumipackning mellan båda fluiderna för att hindra lekash. Vätskan går in genom ledning i ramen och disponera ut till platorna. Man strävar efter att få så låg tryckökning som möjligt för att minska energiförbrukning.

7

spiralvärmevväxlare fördellar

kan användas för alla typer av komination av vätskor och ånga och gas.

Klarar av höga viskösa vätskor

8

spiralvärmevväxlare nackdellar ?

är mera komplex att tillverka

Liksom för plattvärmeväxlaren gäller begränsningar i tryck och temperatur.

9

Filmmotstånd

Värme-transporten från det varma till det kalla mediet styrs av ett s.k. filmmotstånd i respektive fluidum, (1/hioch1/ho) och ett värmeledningsmotstånd, xw/kw i väggen. Dock bildning av föroreningar (inkruster) på värmeväxlarytorna kan ge ytterligare värmeledningsmotstånd efter en viss drifttid.