Frågor 95

Helpfulness: 0
Set Details Share
created 2 weeks ago by Nicolas_Martinet
1 view
updated 12 days ago by Nicolas_Martinet
show moreless
Page to share:
Embed this setcancel
COPY
code changes based on your size selection
Size:
X
Show:
1

1.Förklara vad det aktiva sätet är, och vad det har för central funktion?

Den del av ett enzym där substratet binder och den kemiska reaktionen sker.

Kan vara på ytan eller begravt i ett enzym, ofta som en klyfta eller spricka. Innehåller katalytiskt aktiva aminosyror, fixerar substratet i ett läge som möjliggör reaktion.

2

3. Varför är reglering av genuttryck viktigt?

Reglering av genuttryck är viktigt då det ger celler förmågan att anpassa sig utefter sin omgivning samt tillåter celler att differentiera sig och ha olika egenskaper / uppdrag / funktioner. Transkription är första steget i reglering.

3

4.CRISPR/ Cas9 är en genomredigeringsteknik, förklara kortfattat tekniken och om det finns några fördelar eller nackdelar med tekniken?

Tekniken går ut på att klippa en viss sekvens av DNA.

Fungerar på följande sätt: gRNA binder till enzymet Cas9 och tillsammans bildar de ett komplex, mha gRNA binder komplexet in till svarande sekvens hos DNA som sedan klipps upp av Cas9.

Detta kan göra i arvsmassan.

4

5.Hur bildar fosfolipider cellmembran?

Fosfolipider har en hydrofob (2 svansar) och en hydrofil (huvud) del som ordnar dem på så sätt att de har sina hydrofoba svansar inåt (mot varandra) och sina hydrofila huvuden utåt (membranets utsida). Består av fosfat och glycerol och fettsyror

Cellmenbran kan vara dubbellager eller en micell eller liposom.

5

9.Vad är det som händer när syret börjar ta slut vid kraftig muskelansträngning? Vad är det som bildas?

Elektrontransportkedjan slutar gungera. Överskott av pyruvate resulterar till att NADH som inte längre kan oxidera reagerar med pyruvate och bildar laktal. Anaeroba glykolysen. Då det genomgås facilmentation

6

11.Förklara samevolution?

En art utvecklas under påverkan av en annan art

7

15.Vad är skillnaden mellan gram(+) och gram (-) bakterier?

gram(+) har en tjockare cellväg gram(-) har dubbla membran.

8

16.Ge exempel på hur vertikal och horisontell genöverföring kan gå till.

Vertikal genöverföring sker vid celldelning, när ett genetiskt material kopieras till dotterceller.

horisontell genonförs via conjugation . transduktion transformation.

9

18.Vad har kolhydrater för funktion i cellen?

Lagar energi t.ex. glykogen och kommunikation (socker på cellmembranet).

10

20.Varför är kofaktorer så viktiga i metabolismen?

Kofaktorer binder in till enzym och får reaktioner att ske,

11

22.Vad är en plasmid och vad kan den användas till?

Framställning av stort antal identiska DNA molekyler.

12

24.Beskriv principen för rekombinant genkloning där man använder sig av plasmid och bakterier?

Man förstör cell membranet och plockar ut plasmiden. Man klipper upp

plasmiden med restriksons eznymer. Man separerar bort den oönskade genen från den önskade via gelelektrofores

Restriktionsenzym ger oss möjligheten att ”klippa och klistra” i DNA och fixa det som vi vill.

13

27.Varför är fluiditet i cellmembranet viktigt?

diffusion av proteiner och andra molekyler över membranvid signalering och andra reaktioner

korrekt separaton av membran vid celldelning

14

37.Ett protein kan beskrivas av olika strukturnivåer, vilka?

Primär ordning av aminosyrorna

sekundär a helix och b flak

tetrier 3D struktur av subenheterna

kvatier 3d ordning av subeneheterna

15

46. Det finns 3 olika modeller som beskriver enzym-substrat bindning. Skriv vad de olika modellerna heter och redogör kortfattat för hur de fungerar?

lock and key

induced -enzymet anpassar sig

conformational

16

Konvergent evolution

När två olika arter utvecklar samma egenskapper

17

64.Reglering av enzymaktiviteten är viktigt, beskriv kort processen ”Allost-erisk reglering”

kofaktor hämmar enzymet. Så att inte det blir överproduktion och att

18

68.Beskriv cytoskelettet och dess funktion?

Består av mikrotubulin mikrofilament och intermediärer.

Är skelletet för cellen och miktrotubelin gör så att orgenller kan transporteras innom cellen.

19

69.Beskriv skillnaden mellan Meios och Mitos?

Mitos är vanlig celldelning, direkt kopia av modercell blir till två dotterceller med identiska kromosomer. Meios skapar könsceller, en uppsättning kromosomer. En modercell blir till fyra celler, med en enkel uppsättning kromosomer i vardera. De fyra cellerna har olika uppsättning kromosomer.

20

75.Nämn ett enzym som bryter ner stärkelse?

Amylas

21

Den bakteriella tillväxtkurvan

lag fas

log fas

stationär fas

deklinationsfas

22

Var sker RNA syntes i Procaryota celler ?

Cytoplasman

23

Var sker citronsyra cykeln i procaryota celler ?

cytosol

24

Tre steg i translation

inisiering

elogering

terminering

25

51.Hur uppstår en disulfidbrygga i ett protein och vad har den för funktion?

Disulfidbrygga stabiliserar proteiner och uppstår genom oxidation av aminosyran.

26

Splicing

En enskild gen kan ge upphov till olika proteinprodukter

27

Vad är skilnaden mellan Bach odling och Fed-batch-odling ?

I bach odling tillsätter man en vis mängd substrat på en gång och låter substraten reagera med bakterier för att bilda produkt.

I en Feed-batch odling så tillsätter man substrat kontinerligt under en vis period för bildandet av produkt t e x etanol.

28

Gel-elektro-fores

separerar molekylerna efter deras laddning

29

Hur hålls cellmenbranet ihopp ?

kovalenta bindingar

30

Vad skiljer sig mättade från omättade fettsyror

omätade fettsyror har en längre smällt punkt och är mera lösliga i vattnet pga den dubbelbindning.

31

Varför kan vi inte bryta ner cullulosa ?

Vi har inte cellulasproducerade bakterier.