Evulution

Helpfulness: 0
Set Details Share
created 4 days ago by Nicolas_Martinet
1 view
updated 4 days ago by Nicolas_Martinet
show moreless
Page to share:
Embed this setcancel
COPY
code changes based on your size selection
Size:
X
Show:
1

Konvergent evolution

När liknande genetiska eller morfologiska strukturer utvecklas oberoende av varandra hos olika icke närbesläktade organismer

2

Samevolution

Sker när två eller flera arter, interagerar och det leder till ömsesidig evolutionär förändring

3

Divergent Evolution

Inträffar när två grupper av samma art utvecklar olika egenskaper

4

Genetisk drift/founder-effekten

Baserar sig på chans. Förlusten av genetisk variation som inträffar när en ny population upprättas av ett mycket litet antal individer från en större befolkning