Procent,promille, ppm

Helpfulness: 0
Set Details Share
created 11 days ago by stefanhalvarsson
25 views
Vector8 matte
show moreless
Page to share:
Embed this setcancel
COPY
code changes based on your size selection
Size:
X
Show:
1

1% (1 procent) i decimalform?

en hundradel = 1/100 = 0.01

2

1‰ (1 promille) i decimalform?

en tusendel = 1/1000 = 0.001

3

1ppm(parts per million) i decimalform

en miljondel = 1/1000000 = 0.000001

4

15% i decimalform

0.15

5

15 ‰ i decimalform

0.015

6

15‰ i procent

1.5%

7

342ppm i decimalform

0.000342

8

Hur många procentenheter(PE)?

25% ökar till 42%

17 procent enheter(PE)

9

Hur räknar man om procent enheter till procent?

procent enheten / ursprungs procenten

t.ex. från kortet nr 8, 17pe/25%=0.68=68%

10

Hur stor är andelen?

20kr av 200kr ?

Andelen=delen/det hela

20/200=0.1=10%

11

0.4ml av 4liter

andelen=delen/det hela

4liter görs om till ml=4000ml

0.4/4000= 0.0001=0.1‰

12

Triangeln hur ser den ut?

card image

Se bilden

13

Hur många promille är en procent

0.1‰

14

hur mycket större är 100 med 200 svara i procent

det vi vill jämföra/ det vi vill jämföra med

200/100=2

15

Eva har 50 mynt, Olle har 100% fler mynt hur många mynt har olle?

Eva 50 mynt=100%

Olles 100% + Evas 100%= 200%=2.0

2.0x50=100 mynt, Olle har 100 mynt

16

Hur många procent är 1000 av 500

Ändringen/ursprunget

1000/500=2=200%