vann-sklige ord

Helpfulness: 0
Set Details Share
created 6 months ago by Aurora_Fagerthun
3 views
show moreless
Page to share:
Embed this setcancel
COPY
code changes based on your size selection
Size:
X
Show:
1

Klasifisere

Å klassifisere er å dele ting inn i grupper.

2

Atom

Atom er som en byggeklosse og er alt i verden er bygd opp av forskjellige typer atom.

3

elementærpartiklar

Elemtærpartikalr er en partikkel som ikke består av mindre partikler. De har ingen romlig utstrekning, størrelse, diameter eller radius, og dermed heller ingen inn- eller utside

4

ion

Et ion er ett elektrisk ladd atom.

5

vann i fast form

Vann i fast form er når vannet har blitt til is og partiklene beveger seg ikjje mye. De vibrerer bare.

6

vann i flytende form

Vann i flytende form er når partiklene glir rundt kvarandre.

7

Vann i gassform

Vann i gassformer når vannet fordamper og partiklene er helt frie.

8

Partikkelmodell

Alt i verden er bygd opp av stoffer og alle stoffer er satt sammen av mindre partikler.

9

grunnstoff

Grunnstoff er ett stoff som bare består av en type atom.

10

vasspartiklar

vasspartiklar er så små at dei kan gå igjennom hola i hinna.