Fast stoff, væske og gass

Helpfulness: 0
Set Details Share
created 6 months ago by Default05
1 view
show moreless
Page to share:
Embed this setcancel
COPY
code changes based on your size selection
Size:
X
Show:
1

Fast stoff

Fast stoff er når stoffet er i et bestemt form

2

Væske

Væske er når stoffet kan helles

3

Gass

Gass er når stoffet sprer seg over hele rommet

4

Osmose

Osmose er en diffusjon av partikler igjennom en halvgjennomtrengelig hinne

5

Vannpartikler

Vannpartikler er så små at de går gjennom cellemembran

6

Bly

Bly har høyere tetthet enn isopor

7

Et stoff

Et stoff flyter hvis det har lavere tetthet enn vann

8

Vann

Vann oppfører seg ikke som andre stoffer når de går fra væske til fast stoff

9

Vann oppfører

Vann oppfører ikke seg som andre stoffer ved temperatur omkring +4C