Vanskelige ord

Helpfulness: 0
Set Details Share
created 2 years ago by lislun04
3 views
updated 2 years ago by lislun04
show moreless
Page to share:
Embed this setcancel
COPY
code changes based on your size selection
Size:
X
Show:
1

klassifisere

Å klassifisere er å dele ting i ein gruppe

2

Atom

Atom er som ein byggeklosse og er alt i verden er bygd opp av forskjellige atom

3

elementærpartiklel

Elementærpartikkel brukes i partikkelfysikk om partikler som ikke har en kjent delstruktur; de består altså ikke av mindre partikler, ifølge vitenskapen

4

Partikel

Partikkel er et lite legeme, som en støvpartikkel eller lignende.

5

ion

Et ion er et elektrisk ladd atom.

6

partiklane i fast form

i eit fast stoff har partiklane faste plasser

7

partiklane i ein væske

I ei væske glir partiklane rundt kvarandre

8

partiklane i ein gass

i ein gass er partiklane heilt frie

9

Partikkelmodell

Alt i verden er bygd av stoffer og alle stoffer er satt sammen av mindre partikler.

10

Vasspartiklar

Vasspartiklar er så små at dei kan gå gjennom hola i hinna